Een machine doet af en toe niet precies wat deze moet doen. Er lijkt iets mis te gaan met een berekening. Het PLC programma is – door derden – geschreven in de programmeertaal Statement List (STL). Armac gaat het deel waar het af toe fout lijkt te gaan omschrijven naar Structured Control Language (SCL). Daarmee verwachten we dat het probleem verholpen is. En als dat onverhoopt niet zo is, dan kunnen we middels monitoring het precieze probleem achterhalen en alsnog oplossen.