In 2018 heeft Armac een besturing gemaakt om een aantal assen op basis van een lijnsnelheid volgens een aantal te selecteren profielen te laten bewegen (sinus, zaagtand en blokgolf). We hebben daarbij gebruik gemaakt van elektronische CAM functionaliteit met behulp van o.a. een Lenze c300 controller en Lenze 9400 servoversterkers.
En dat is maar goed ook, want de wens is om het aantal profielen uit te breiden. En dat is bij een elektronische CAM relatief eenvoudig.

En middels het instellen van de amplitude en periode kan een ingegeven CAM profiel ook nog flexibel ingezet worden.