Het is nu bijna 15 jaar geleden dat de eerste embedded OPC UA apparaten op de markt kwamen. En deze wat oudere OPC UA servers missen soms wat functies die de moderne OPC UA clients wel verwachten.

Armac heeft daarom al in 2019 OPC UA interface software gemaakt waarmee we data uit de wat oudere apparaten kunnen halen en hiermee objecten kunnen maken, die wèl middels een XML structuur door de modernere clients geconfigureerd kunnen worden.

Uiteraard gebruiken we daar de platform onafhankelijke zeer populaire programmeertaal Python voor. En tja, waarom niet; een Raspberry Pi, of liever gezegd zijn industriële broertje de Revolution PI (want we opereren nu eenmaal in een industriële omgeving). Zo zijn we lekker flexibel en kunnen we alles maken wat maar nodig is.

Geen slechte keuze, want tot op de dag van vandaag zijn we regelmatig bezig met het ontsluiten van data, gebruikmakend van de voordelen van OPC UA.