Hardware engineering

We ontwerpen elektrische schema’s voor uw elektrische installatie. Onze hardware engineers kiezen samen met u voor de beste componenten, waarbij we rekening houden met Europese richtlijnen en beschikbare normen.

Het woord ‘standaard’ komt niet in ons woordenboek voor. Wij ontwerpen in samenspraak met onze opdrachtgevers een optimale machineveiligheid die hardwarematig en/of softwarematig wordt geïntegreerd in de besturing. Een door Armac ontworpen besturing voldoet daarmee aan de eisen voor elektrische veiligheid.

hardware engeneering