Disclaimer e-mail

De informatie verzonden in dit e-mail bericht kan vertrouwelijk zijn. Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoeken wij u vriendelijk om de verzender hiervan direct op de hoogte te stellen, en het bericht direct te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan; indien dit gebeurt, kan er sprake zijn van onrechtmatig handelen. Merk op dat deze verzending niet beveiligd is, en niet gegarandeerd foutvrij hoeft te zijn.

The information in this email can be confidential. If you are not the intended recipient of this message, you are kindly requested to directly notify the sender, and directly delete this message. Publishing, multiplying, distribution and/or supply of this information to third parties is not permitted; doing so can be illegal. Please note that this transmission is not secure, and cannot be guaranteed error-free.