Samenwerkingsverbanden

Armac werkt nauw samen met partners en ZZP-ers. Gezien de onregelmatige stroom van opdrachten verbinden wij ons graag aan gelijkgezinde technici en engineers, en ontstaat er niet zelden een warme band tussen ZZP-ers en Armac. Iets dat merkbaar is tijdens de projecten en vaak wordt toegejuicht door onze klanten. 

 

Grote (pilot)projecten of haalbaarheidsstudies (met onze creativiteit tasten wij blijvend de grenzen van de technologie af) worden desgewenst aangenomen in nauwe samenwerking met een partner. Hiermee worden expertises van beide bedrijven gecombineerd, waarmee het juiste gevraagde niveau van een specifieke afnemer wordt bereikt. Samenwerken met Armac wordt door onze partners ervaren als gedreven en plezierig.