Hardware engineering

  • Ontwerp elektrische schema’s
  • Ontwerp elektronicaapplicaties
  • Objectieve componentkeuzes
  • ATEX-applicaties

 

De afdeling hardware engineering draagt zorg voor het ontwerp van de elektrische schema’s. Alle gegevens met betrekking tot de elektrische installatie zijn op dit schema terug te vinden. Denk daarbij onder andere aan materiaallijsten, klemmen- en kabellijsten, componentcodering (TAG-nummering) en overzichtstekeningen.

 

Onze hardware engineers dragen zorg voor een optimale componentkeuze. Hierbij moet rekening worden gehouden met de eisen gesteld in de Europese richtlijnen en het juist toepassen van de beschikbare normen. Hiervoor volgen onze hardware engineers regelmatig trainingen en seminars.

 

Armac beperkt zich niet tot het ontwerp van een "standaard" besturingskast. Onze hardware engineers zijn ook ervaren in het ontwerp van ATEX gecertificeerde systemen voor zowel een gas- als stof explosieve omgevingen. Ook hier wordt in overleg met onze opdrachtgever het best passende beschermingsconcept gekozen.

 

Wij ontwerpen in samenspraak met onze opdrachtgevers een optimale machineveiligheid die hardwarematig en/of softwarematig wordt geïntegreerd in de besturing. Een door Armac ontworpen besturing voldoet daarmee aan de eisen voor elektrische veiligheid.

 

Schema servoaandrijving
SISTEMA - Safety Integrity Software Tool for the Evaluation of Machine Applications
IO Checklist
PCB ontwerp